शब्द भण्डार


   गढ़वळी शब्‍द भण्ड़ार      

                                दोस्तो, इख तुमतैं एक शब्दकोष को भाग पड़णु कू मिललु, ज्यां मा तुमतै कुछ शब्द मिलला, जु की हिन्दी अर गढ़वळी मा छिन।   

 

हिन्दी

सूरज

चन्द्रमा

तारे

उज्याला

अन्धेरा

आसमान

हवा

नदि

पर्वत

बर्फ

पानी

पत्थर

फूल

काँटा

जड़

लकड़ी

जानवर

रास्ता

घास

झारना

चमक

जंगल

पेड़

गढ़वाळी

सूरज

जोन/जून

गैणा/तारा

उज्याळु

अंधेरु

सर्ग/आसमान

बथौं

गाड

पाड़

ह्‍यूँ/बरफ

पाणी

ढुंगो

फूल

कांडो

ड़ो/जलड़ो

लाखड़ु

जानबर

बाटु

घास

छौड़ो

चलक्वांस

बौण

डाळो/गाछ

     

 

 

अगर तुम चन्द्‍यां की और जादा पैडा अर सिखा त अपणू रैबार हम खुणि मूड़ी दियां पता पर भेजा    

Share